93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

Assessorament Laboral i RRHH

Assessorament Laboral i RRHH

En aquesta àrea oferim els serveis necessaris per a l’assessorament i la gestió completa dels recursos humans dels nostres clients, informant-los constantment de les noves normatives que afecten a l'empresa i als seus treballadors.

 

 1. ALTA D'EMPRESA I CÀLCUL DE COSTOS DE PERSONAL

 

 2. CONTRACTACIÓ

 

3. NÒMINES: REBUTS DE SALARIS, LIQUIDACIONS PER EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL I OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE LA PERSONA O ENTITAT PAGADORA.

 

4. COTITZACIÓ

 

5. CONFLICTES INDIVIDUALS O COL·LECTIUS DE TREBALL

 

6. ACTUACIONS DAVANT ELS ÒRGANS DE GESTIÓ O INSPECCIÓ

 

7. PREVENCIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL

 

8. PRESTACIONS

 

9. ASSESSORAMENT PERMANENT I AMB CARÀCTER PREVENTIU.

En primer lloc, informant als nostres clients de les seves obligacions laborals, així com del calendari pel seu compliment.

En segon lloc, avisant de tots els canvis normatius mitjançant circulars periòdiques i butlletins trimestrals en suport paper i en suport digital.

En tercer lloc, estudiant la problemàtica tributària de cada cas en el seu conjunt i analitzant les operacions laborals amb anterioritat a la seva realització, determinant el càlcul dels costos de personal corresponent, mitjançant el mètode de simulació, i exercitant el dret d’opció més favorable, si escau, per tal de reduir-los legalment el màxim possible.