93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

La nostra empresa

 

SOLSONA ASSESSORS, S.L.P. som una de les assessories amb més tradició a la ciutat de Terrassa (originàriament situats al carrer Gutemberg), però va ser fruit de les importants reformes legals dels anys 70, quan va sorgir l’assessoria multidisciplinar que és a l’actualitat, de la mà dels dos socis-fundadors, Josep Solsona Peñarroya (professor Mercantil i Censor Jurat de Comptes) i Enric López Modrego (Advocat i Economista), aleshores dos joves emprenedors plens d’il·lusions i amb un gran esperit de superació.

 

L’any 1995 les nostres oficines es van traslladar a les actuals instal·lacions, de 500 m2 de superfície, situades al carrer Arquímedes núm. 182-184, baixos, de Terrassa, degut a un creixement important de la plantilla, la qual avui dia es composa de més de 30 treballadors, als que s’hi ha d’adherir un gran grup de col·laboradors i professionals externs.

 

SOLSONA ASSESSORS, S.L.P. ha fet una gran evolució, però sempre s’ha mantingut la il·lusió, l’esperit de superació, la filosofia de l’esforç, del treball i el nostre objectiu principal que és oferir un servei d’alta qualitat a un cost raonable als nostres clients.

 

Creiem sens dubte que els nostres millors actius són els més de 70 anys d’experiència en el sector i el nostre equip humà que dia a dia ofereixen un servei professional, personalitzat, amb la major confidencialitat, aplicant a cada moment la normativa legal més òptima.

 

Finalment, cal esmentar que Solsona Assessors, S.L.P durant més de 20 anys va estar qualificada per l’Administració Autonòmica com a “Entitat Acreditada del Servei Autoempresa de la Generalitat de Catalunya”, ajudant a molts emprenedors a posar en funcionament el seu propi projecte empresarial.