93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

 

Denominació Social: SOLSONA ASSESSORS, S.L.P. d'ara endavant l'ENTITAT
Domicilio Social: Carrer Arquimedes, núm. 182-184, C.P. 08224, Terrassa (Barcelona).
CIF: B60936713
Telèfon: 93 733 66 33
Fax: 93 788 87 53

E-mail: solsona@solsona.com
Nom de domini: www.solsona.com

Delegat de Protecció de Dades: info@aemol.com

 

Objecte

L'ENTITAT amb el present Avís Legal pretén informar de les condicions d'ús del lloc web a tots els usuaris del lloc web i pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

La utilització de la pàgina web per part de qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

A més, l'usuari accepta que l'ús de la pàgina web és sota la seva exclusiva responsabilitat i es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que l'ENTITAT posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a llei, a la moral o a l'ordre públic i, en general, fer un ús conforme a aquestes condicions.

L'ENTITAT es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de l'Entitat. Així mateix, l'entitat es reserva el dret d'interrompre l'accés a la seva pàgina web, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa i no es podran exigir responsabilitats a l'ENTITAT en aquest sentit.

 

Responsabilitat

L'ENTITAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

L'ENTITAT s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El servei de butlletí inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines o portals d'Internet. En cap cas, l'existència de links o enllaços no ha de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació, promoció o identificació de l'ENTITAT amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts. L'ENTITAT no es fa responsable dels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l'ENTITAT. Atès que l'ENTITAT no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. No obstant això, l'ENTITAT es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o controvertir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i ordre públic, per la qual cosa, en cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

 

Protecció de dades personals

La finalitat del tractament de les dades per la qual vostè dóna el seu consentiment serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat, contestar les seves consultes i/o enviar publicitat de productes o serveis que puguin ser del seu interès.

A més, se li informa que en utilitzar el formulari treballa amb nosaltres implica que accepta les condicions d'ús de les seves dades per dur a terme processos de selecció de personal.
Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat i no es cediran a tercers excepte sota obligació legal. Vostè té el dret d’accés, rectificació o a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides als termes previstos per la Llei, que podrà exercir mitjançant escrit dirigit al responsables d’aquestes a la direcció d’e-mail solsona@solsona.com.

Pot consultar informació addicional a http://www.aemol.com/clausulas.php?B60936713

Els usuaris garanteixen que les dades personals que proporcionen són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent els usuaris els únics responsables de qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar-se per l'incompliment de tal obligació. Així mateix, els usuaris hauran de comunicar, al més aviat possible, qualsevol modificació en les seves dades facilitades, per garantir el compliment d'aquesta obligació de veracitat.


RESPONSABLE: ¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: SOLSONA ASSESSORS, S.L.P.., amb CIF/NIF: B60936713 en endavant ENTITAT.

Direcció: Carrer Arquímedes, 184, 08224, Terrassa, Barcelona.

E-mail: solsona@solsona.com

Delegat de Protecció de Dades: info@aemol.com

 

DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

- Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.

- Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o errònies..

- Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan entre altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.

- Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici de defensa o reclamacions.

- Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades excepte per motius legals imperiosos o l’exercici de defensa o reclamacions.

- Portabilitat de los dades: Només serà aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Vostè pot exercitar els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a SOLSONA ASSESSORS, S.L.P. o enviant un e-mail a solsona@solsona.com

A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades , actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 
Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu (però no limitatiu) els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els dissenys, logotips, els enllaços i altres continguts audiovisuals (d'ara endavant, els ‘continguts’), són propietat intel·lectual de l'ENTITAT o, si escau de tercers.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de l'ENTITAT o, si escau, de tercers.

L'usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de l'ENTITAT o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la pàgina web, excepte els casos en què estigui legalment permès, és a dir, prèviament autoritzat de forma escrita pel titular dels corresponents drets.

L'usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia web a la present pàgina web de l'ENTITAT haurà d'estar prèviament autoritzat per escrit per SOLSONA ASSESSORS, S.L.P.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions, així com un delicte castigat d'acord amb el Codi penal.


Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, les parts queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola, a més, l'usuari i l'ENTITAT acorden expressament sotmetre's als jutjats i tribunals de Terrassa, amb renúncia a qualsevol fur propi.