93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

Assessorament Comptable

Assessorament Comptable

 L’objectiu primordial dels serveis d’assessorament comptables és l’ obtenció de la informació rellevant de l’empresa per a l’adopció de decisions.

 

1. ANÀLISI INICIAL

 

2. TENEDORIA DE LLIBRES DE COMPTABILITAT OFICIAL

 

3. LEGALITZACIÓ DE LA COMPTABILITAT I DIPÒSIT DE COMPTES AL REGISTRE MERCANTIL

 

4. ASSESSORAMENT INFORMÀTIC EN LA GESTIÓ COMPTABLE

 Actualment som concessionaris de la firma TRESOR que disposa d’una senzilla però potent aplicació informàtica de gestió comptable i de facturació.

 L'esmentat programa representa una solució molt eficient per a  una gran varietat d'empreses. Per a aquesta solució informàtica podem oferir-los, de forma directa, els serveis d’instal·lació, implantació i assistència corresponents.

 

5. ESTUDI I REALITZACIÓ D’INFORMES ECONÒMICS i FINANCERS.

 L’assessorament econòmic-financer té per objecte la consolidació i l’augment del patrimoni empresarial facilitant a la gerència i als accionistes o partícips la informació adient i necessària per a una òptima gestió dels negocis a través de :

 

En aquest sentit, cal destacar que la nostre dilatada experiència ens ha permès treballar amb una gran quantitat d’empreses de diferents sectors i dimensions el qual ens permet, actualment, donar un millor assessorament als nostres clients en la presa de decisions i en l’enfocament dels problemes del dia a dia dels seus negocis.