93 733 66 33

Logo Solsona

Una assessoria multidisciplinària amb més de 70 anys d 'experiència

menu contacte

circulars

OBLIGATORIETAT DELS AUTÒNOMS A INSCRIURE'S EN EL SISTEMA RED

Li informem que la propera publicació de l'Ordre Ministerial que modificarà l'actual Ordre ESS/484/2013 de 26 de març, que regula el Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades), establirà l'obligatorietat d'incorporació al mateix dels treballadors per compte propi (autònoms). Això implicarà l'obligatorietat dels autònoms a rebre les notificacions de la Seguretat Social de forma telemàtica.

- Si la seva relació amb l'Administració (Seguretat Social, Agència Tributària, etc) vol que la gestionem els seus assessors, truqui'ns per a que l'informem i per a que assignem el seu número d'afiliació a la nostra autorització RED professional. Aquesta assignació permetrà que nosaltres, a més de realitzar els tràmits obligatoris, puguem obrir les seves notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.

- Si vostè gestiona personalment els seus tràmits del Règim d'Autònoms, li recomanem que obtingui el més aviat possible un certificat digital, ja que en breu serà indispensable per a les seves relacions amb la Seguretat Social.